Het Buro

Buro Henk Palm te Epe, ontwerpers en vormgevers in bouwen is gevestigd sinds 1978 en ingeschreven bij KvK onder nr. 080 34442. Het is geen groot buro v.w.b. personele bezetting, maar wel zeer slagvaardig en flexibel. Het buro ontwerpt gebouwen en woningen welke in alle opzichten moeten voldoen aan de wensen van haar opdrachtgevers en aan de hedendaagse toets der kritiek.

Geen trendmatige architektuur, maar onze ontwerpen gaan vele decennia mee. Wij streven naar een “laag drempel” gevoel voor onze opdrachtgevers, oftewel een duidelijke en eenvoudige communicatie.
U communiceert als opdrachtgever(s) altijd met de ontwerper en vormgever zelf, hij is uw directe aanspreekpunt en vertrouwenspersoon.

Buro Henk Palm te Epe is dus uw buro voor ontwerpers en vormgevers in bouwen

foto_buro.jpg

Zuukerweg 32, 8161 XT Epe | Telefoon: (0578) 61 52 22 | Info@henkpalm.nl